ورود به سامانه پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

برای ارائه خدمات بهتر به شما، ما مشتریان خود را به ثبت یک حساب کاربری تشویق می کنیم.

هنوز ثبت نام نکرده اید؟ یک حساب کاربری ثبت کنید
من یک کارشناس هستماز اینجا وارد شوید

در صورتیکه اولین باری است که با ما ارتباط برقرار می کنید یا اینکه شماره درخواست خود را گم کرده اید, لطفا یک درخواست جدید ثبت کنید

لطفا شکیبا باشید!

لطفا شکیبا باشید... این کار چند ثانیه ای طول می کشد!